Văn phòng Vinaconex 2

Thông tin

Địa điểm: Tầng 2-4, Tòa tháp D1, Vinaconex 2,

Khu ĐTM VC2 Golden Silk, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Diện tích: 2.000 m2

Tổng mức đầu tư: 700 triệu đồng