Công ty Cổ phần GOOVI Việt Nam là Công ty Cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104197745 lần đầu ngày 08/10/2009 và đăng ký thay đổi lần 4 ngày 08/09/2017.


HÌNH THỨC, TÊN GỌI

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần GOOVI Việt Nam

- Tên giao dịch: GOOVI VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt: GOOVI., JSC


THÔNG TIN CHUNG

- Trụ sở: Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

- VPGD: Phố Nguyễn Đình Phương, KĐT Đồng Sơn, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

- Điện thoại: +84 0211.626.1188 - 0986.856.566

- Mã số thuế: 010 419 7745

- Email: contact@goovi.vn

- Website: www.goovi.vn

- Tài khoản số: 001.100.429.2912 - Ngân hàng Vietcombank - Sở Giao dịch

- Giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Hùng